Vīzija, Misija & Vērtības

Vīzija

 • Primārā optikas aprūpe notiek optikas veikalos, kuri ir labi pieejami visās pilsētās un mazpilsētās
 • OC VISION veikali ir tirgus daļas līderi
 • Iedzīvotāji, kam nepieciešama redzes korekcija, plaši lieto gan kontaktlēcas, gan brilles
 • Brilles tiek mainītas reizi 2 gados
 • Klientu īpatsvars, kas lieto dienas kontaktlēcas un progresīvās lēcas, 2020. gadā ir sasniedzis ES vidējo līmeni

Misija 

Attīstīt Latvijas, Lietuvas un Igaunijas optikas nozari atbilstoši ziemeļvalstu standartiem:

 • iedzīvotāju redze ir profesionāli aprūpēta neatkarīgi no dzīvesvietas un ienākumu līmeņa;
 • tiek izmantoti modernākie redzes korekcijas paņēmieni;
 • iedzīvotāji lieto mūsdienīgas brilles un kontaktlēcas;
 • optometrijas zinātnes jaunākās atziņas ir pieejamas ikdienas redzes aprūpē.

Vērtības

 • Ekspertīze, kas balstīta optometrijas zinātnē;
 • Lojalitāte pret valsti;
 • Korporatīvā sociālā atbildība;
 • Darbiniekiem: labākā vieta, kur strādāt un pilnveidoties.

OC VISION zīmoli

Latvija
Opptica
Lensor
Optio
Vision Express
Vizionette
Optika Lornete
Lietuva
Opptica
Lensor
Optio
Vision Express
Igaunija
Opptica
Lensor
Eiropa
Opptica
Lensor